O nás

Tilia z. s. pracuje více než 16 let s dětmi z dětských domovů (DD) na posilování jejich kompetencí a přípravě pro samostatný život. Činnost Tilia z.s. je výjimečná zejména kontinuitou práce s touto cílovou skupinou. Nejedná se pouze o jednorázové kurzy, ale o navazující cyklus deseti dvoudenních setkání, která se konají každý měsíc v průběhu celého školního roku.

Realizované projekty
 • 2009–2010 SUN–C
  podpora nadačního fondu Heleny Houdové Slunečnice,
 • 2011
  podpora Nadace Taťány Kuchařové,
 • 2011–2014
  grant z Evropského sociálního fondu Ministerstva práce a sociálních věcí,
 • 2014–2021
  projekt SLUNCE – podpora subjektů ze soukromého sektoru, Nadačního fondu Albert a Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme
 • 2021–2022
  projekt SLUNCE – podpora Sbírka Pomozte dětem
 • 2023–2024
  projekt SLUNCE – podpora Nadace ČEZ, nadace Philip Morris ČR

Projekt Slunce

Hlavními tématy projektu Slunce pravidelných setkávání s klienty mimo prostředí DD jsou zejména: prohlubování sociálně komunikačních vztahů a dovedností, prevence rizikového chování či začlenění na trh práce a základní ekonomické znalosti.

Děti z DD jsou znevýhodněné nedostatkem sociálních kontaktů a nedostatečným zapojením do společnosti v souvislosti s nepochopením důležitosti jednotlivých složek života, jako je např. potřeba vzdělávání, orientace na trhu práce a zaměstnání, finance a jejich kontrola, udržování mezilidských vztahů, hodnotový systém.

Způsoby práce
· dlouhodobá kontinuální práce, jasná časová opakující se struktura kurzů, oživení práce pomocí externistů
· důraz na terapeutickou práci
· zážitková pedagogika
· jasné rozdělení kompetencí a genderové vyvážení členů týmu
· spoluvytváření pravidel a jejich respektování, jistota a bezpečí zvoleného místa konání
· otevřená přátelská atmosféra týmu – skupina

Realizační tým se skládá ze zkušených pedagogů a pracovníků s dlouholetou praxí a zkušenostmi z institucí – školství, pedagogické a psychologické poradny, SPOD atd. Výhodou týmu také je, že většina členů je spolu již od začátku projektu a převažuje v něm vetší zastoupení mužů.

Projekt Slunce

Konkrétní zkušenost
Rozbor ohlédnutí

(jak jsme splnili úkol)

Zhodnocení

(co jsme udělali dobře, co špatně)

Plán změn

(jak budeme postupovat příště)


Spolupracující dětské domovy

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí, Dětský domov Nymburk, Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou, Dětský domov Kralupy nad Vltavou, Dětský domov Dolní Počernice, Dětský domov a Školní jídelna Pyšely, Dětský domov Lety, Dětský domov a Školní jídelna Sázava.


Tým
Petr Mezera
manažer projektu
Mariana Kroftová
psycholožka, speciální pedagožka
Kateřina Spěváková
psycholožka, speciální pedagožka
Viktor Knapp
lektor, vychovatel
Michal Tačík
psycholog, lektor

Galerie